Zasady korzystania z korty tenisowe i ścianka tenisowa – Stadion Miejski podczas COVID-19

Zasady korzystania z korty tenisowe i ścianka tenisowa – Stadion Miejski podczas COVID-19

1. Wejście na obiekt MOSiR – Stadion Miejski w Brzegu Dolnym przy ulicy Kolejowej 2A tylko dla klientów posiadających rezerwację terminu, bramką wejściową główną bezpośrednio na zarezerwowany kort tenisowy. Z parkingu wewnątrz obiektu mogą korzystać wyłącznie klienci posiadający rezerwację terminu. Brama wjazdowa będzie otwierana przez zarządcę obiektu wyłącznie po kontakcie telefonicznym (kom.733338258) klienta bezpośrednio przed wjazdem (max 10 min przed rezerwacją) na obiekt z zachowaniem przepisów poruszania się (1 osoba w samochodzie).

2. Każdy klient/zawodnik /trener ma obowiązek zasłaniania twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu ( klient/zawodnik/trener ściąga maseczkę po dotarciu do kortu). Po zakończeniu zajęć, opuszczając kort należy ponownie założyć maseczkę.

3. Każdy klient ma obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu na obiekt, udostępnionymi do tego środkami.

4. Zakaz korzystania z szatni, klienci mają obowiązek przybycia na zarezerwowane godziny w odpowiednim stroju sportowym. Obowiązkowa zmiana obuwia sportowego następuje bezpośrednio przed wejściem na kort tenisowy. Rzeczy osobiste klient zabiera ze sobą na kort.

5. Klienci mają dostęp na obiekcie jedynie do toalet zewnętrznych

6. Każdy klient ma obowiązek posiadania własnego sprzętu tenisowego- rakiety.

7. Po przyjściu na kort klienci pozostawiają rzeczy osobiste w wyznaczonych, odpowiednio odległych od siebie miejscach, z których mogą korzystać podczas gry lub zajęć

8. Podczas gry lub zajęć użytkownicy obiektu oraz trenerzy muszą zachować 2 m. odstęp od siebie oraz 5 m odstęp w trakcie gry

9. Podczas gry zaleca się częstą, regularną dezynfekcję dłoni oraz każdorazową dezynfekcję używanego sprzętu do prowadzenia zajęć.

10. Każdy klient opuszczający obiekt ma obowiązek ponownej dezynfekcji dłoni.

11. Każdy klient ma obowiązek punktualnego przybycia na zarezerwowany termin (max 5 min przed) i szybkiego opuszczenia obiektu (max 5 min), tak by nie gromadzić się.

12. Prosimy o nie przychodzenie na Obiekt w przypadku gorszego samopoczucia z objawami kaszlu, kataru lub gorączką. W przypadku występowania powyższych objawów, klient/uczestnik zajęć zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie ośrodka

 

Przystosowanie MOSiR – Stadion Miejski do funkcjonowania podczas pandemii COVID-19

1. Od 8 maja 2020. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Stadion Miejski w Brzegu Dolnym wznawia częściowo swoją działalność.

2. Działalność ośrodka w obszarze tenisowym tj:
a) od 8 maja 2020 usług związanych z wynajmem tenisowej ścianki parabolicznej,
b) od 22 maja 2020 usług związanych z wynajmem kortów tenisowych oraz prowadzeniem zajęć nauki i gry w tenisa ziemnego Klubu Tenisowego Brzeg Dolny.

3. Funkcjonowanie ośrodka jest możliwe tylko z zachowaniem wszystkich wytycznych sanitarnych i organizacyjnych narzuconych przez PZT oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dot. przywracania aktywności sportowej

4. MOSiR – Stadion Miejski posiada 3 korty tenisowe otwarte i tenisową ściankę paraboliczną, dopuszczonych do użytkowania w czasie pandemii, oddalonych od siebie minimalną odległością 5 m, co umożliwia korzystanie z trzech kortów i ścianki tenisowej jednocześnie.

5. Na czas pandemii z użytkowania zostają wyłączone: budynek socjalno-administracyjny MOSiR – Stadionu Miejskiego.

6. Rezerwacja kortów, ścianki i zajęć odbywa się telefonicznie; 713198790 lub 733338258 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,

7. Płatność za wynajem kortów w formie: gotówkowej i bezgotówkowej- karta.

8. Na każdym korcie może, zgodnie z wytycznymi przebywać maksymalnie grupa do 4 osób, a podczas zajęć nauki i gry w tenisa do 4 osób plus trener, z zachowaniem zasad odległości społecznej.

9. Ograniczając sposobność gromadzenia się, ośrodek wprowadza 15 min bufor między kolejnymi wejściami na korty/ściankę oraz różnych czasów wejść na poszczególne korty

10. Na całym obiekcie obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących tj; kibiców, rodziców, dziadków, znajomych podczas trwania zajęć, gry.

11. Każdy użytkownik obiektu ma bezwzględny obowiązek zapoznania się i przestrzegania Zasad Korzystania z MOSiR – Stadion Miejski podczas pandemii COVID-19

12. Wejście na obiekt jest równoznaczne z akceptacją nowych warunków korzystania z Obiektu

13. W celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa MOSiR – Stadion Miejski wprowadza wzmożone działania sanitarno-epidemiologiczne:
– systematyczna dezynfekcja użytkowanego sprzętu i wyposażania ośrodka- każdorazowo po użytkowaniu
– udostępnienie środków do dezynfekcji rąk i sprzętu w punktach wejścia/ wyjścia z ośrodka, w toaletach, oraz na każdym korcie.
– ograniczenie pracowników ośrodka tylko do zarządcy obiektu.

Apelujemy o bezwzględne zastosowanie się do nowych zasad funkcjonowania!

    Skip to content