Zasady korzystania z boisk piłkarskich – Stadion Miejski podczas pandemii COVID-19

Zasady korzystania z boisk piłkarskich – Stadion Miejski podczas pandemii COVID-19

1. Wejście na obiekt MOSiR – Stadion Miejski w Brzegu Dolnym przy ulicy Kolejowej 2A tylko dla zawodników dolnobrzeskich klubów piłkarskich, posiadających rezerwację terminu, bramką wejściową główną bezpośrednio na zarezerwowane boisko piłkarskie. Z parkingu wewnątrz obiektu mogą korzystać wyłącznie trenerzy posiadający rezerwację terminu treningu. Brama wjazdowa będzie otwierana przez zarządcę obiektu wyłącznie po kontakcie telefonicznym (kom.733338258) trenera bezpośrednio przed wjazdem (max 15 min przed treningiem) na obiekt z zachowaniem przepisów poruszania się (1 osoba w samochodzie).

2. Każdy zawodnik /trener ma obowiązek zasłaniania twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do boiska docelowego ( zawodnik ściąga maseczkę po dotarciu do boiska). Po zakończeniu treningu, opuszczając boisko należy ponownie założyć maseczkę.

3. Każdy zawodnik/trener ma obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu na obiekt, udostępnionymi do tego środkami.

4. Zakaz korzystania z szatni, pryszniców; zawodnik ma obowiązek przybycia na zarezerwowane godziny treningowe w odpowiednim stroju sportowym. Obowiązkowa zmiana obuwia sportowego następuje bezpośrednio przed wejściem na boisko piłkarskie. Rzeczy osobiste zawodnik/trener zabiera ze sobą na boisko.

5. Zawodnik/trener mają dostęp na obiekcie jedynie do toalet zewnętrznych

6. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania własnego osobistego sprzętu treningowego.

7. Po przyjściu na boisko piłkarskie zawodnik pozostawi rzeczy osobiste w wyznaczonych, odpowiednio odległych od siebie miejscach, z których mogą korzystać podczas gry lub zajęć

8. Podczas poruszania się po obiekcie lub treningu użytkownicy obiektu oraz trenerzy muszą zachować 2 m. odstęp od siebie oraz 5 m odstęp w trakcie gry

9. Podczas treningu zaleca się częstą, regularną dezynfekcję dłoni oraz każdorazową dezynfekcję używanego sprzętu do prowadzenia zajęć.

10. Każdy zawodnik/trener opuszczający obiekt ma obowiązek ponownej dezynfekcji dłoni.

11. Każdy zawodnik ma obowiązek punktualnego przybycia na zarezerwowany termin treningu (max 5 min przed) i szybkiego opuszczenia obiektu (max 5 min), tak by nie gromadzić się.

12. Następna grupa zawodników może wejść na obiekt MOSiR – Stadion Miejski dopiero po opuszczeniu obiektu przez grupę wcześniej trenującą – zakaz gromadzenia się.

13. Prosimy o nie przychodzenie na Obiekt w przypadku gorszego samopoczucia z objawami kaszlu, kataru lub gorączką. W przypadku występowania powyższych objawów, zawodnik/trener zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie ośrodka.

Korzystaj z naszego obiektu bezpiecznie!!!

 

Przystosowanie MOSiR – Stadion Miejski do funkcjonowania podczas pandemii COVID-19

1. Od 4 maja 2020. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Stadion Miejski w Brzegu Dolnym wznawia częściowo swoją działalność.

2. Działalność ośrodka w obszarze piłkarskim tj.:
a) od 4 maja 2020 usług związanych z wynajmem: boiska piłkarskiego bocznego dużego, boiska piłkarskiego małego i boiska w Parku dla: Akademii Piłkarskiej Brzeg Dolny, Klubu Piłkarskiego Brzeg Dolny i Klubu Sportowego Brzeg Dolny.

3. Funkcjonowanie ośrodka jest możliwe tylko z zachowaniem wszystkich wytycznych sanitarnych i organizacyjnych narzuconych przez PZPN oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dot. przywracania aktywności sportowej

4. MOSiR – Stadion Miejski posiada 3 boiska piłkarskie trawiaste otwarte, dopuszczonych do użytkowania w czasie pandemii, oddalone od siebie minimalną odległością 5 m, co umożliwia korzystanie z trzech boisk piłkarskich jednocześnie.

5. Na czas pandemii z użytkowania dla klubów zostają wyłączone do odwołania: boisko główne, bieżnia lekko-atletyczna i budynek socjalno-administracyjny MOSiR – Stadionu Miejskiego.

6. Rezerwacja boisk wg. grafików treningów, odwołanie zajęć odbywa się telefonicznie tel. kontaktowy MOSiR – Stadion Miejski 713198790 .

7. Płatność za wynajem boisk odbywa się w formie – przelew.

8. Na każdym boisku może, zgodnie z wytycznymi przebywać maksymalnie grupa do 6 osób, z zachowaniem zasad odległości społecznej.

9. Ograniczając sposobność gromadzenia się, ośrodek wprowadza 15 min bufor między kolejnymi wejściami na boiska.

10. Na całym obiekcie obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących tj.; kibiców, rodziców, dziadków, znajomych podczas trwania zajęć.

11. Każdy użytkownik obiektu ma bezwzględny obowiązek zapoznania się i przestrzegania Zasad Korzystania z MOSiR – Stadion Miejski podczas pandemii COVID-19

12. Wejście na obiekt jest równoznaczne z akceptacją nowych warunków korzystania z Obiektu

13. W celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa MOSiR – Stadion Miejski wprowadza wzmożone działania sanitarno-epidemiologiczne:
– systematyczna dezynfekcja użytkowanego sprzętu
– udostępnienie środków do dezynfekcji rąk w punktach wejścia/ wyjścia z obiektu, w toaletach, oraz na każdym boisku.
– ograniczenie pracowników obiektu tylko do zarządcy obiektu (z minimalnym kontaktem).

14. Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych zarządcy obiektu. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur przez kluby sportowe korzystające z MOSiR – Stadion Miejski.

Apelujemy o bezwzględne zastosowanie się do nowych zasad funkcjonowania!

    Skip to content