Regulamin korzystania z sali treningowej i hali sportowej MOSiR na czas pandemii COVID-19

Regulamin korzystania z sali treningowej i hali sportowej MOSiR na czas pandemii COVID-19

Regulamin korzystania na czas Pandemii COVID-19
z sali treningowej i hali sportowej MOSiR w Brzegu Dolnym
ul. Wilcza 8

 

Limity osób, które  mogą jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni

– Sala Treningowa powyżej 300 m2 16 osób + 2 trenerów 
– Hala Sportowa powyżej 1000 m232 osoby + 3 trenerów

OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY :

 1. Weryfikacja uczestników poprzez zgłaszanie obecności na treningu trenerowi
 2. W czasie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy ćwiczącymi
 3. Szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć
 4. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)
 5. Dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
 6. Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
 7. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 8. Zapewnienie 15-minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami przed i po treningu,
 9. W związku z koniecznością ograniczenia liczby osób przebywających, w tym samym czasie na Obiekcie, obowiązuje zakaz przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach, rodziców oraz opiekunów,
 10. Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć, zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia Obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób,
 11. W przypadku zajęć sportowych, organizowanych przez kluby sportowe lub inne podmioty prowadzące działalność sportową – za przestrzeganie zasad regulaminu oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia (Trenerzy),
 12. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu sportowego MOSiR Brzeg Dolny danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii oraz do anulowania rezerwacji,
 13. Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie korzystania z Sali Treningowej i Hali Sportowej oraz wytycznych przez Ministra Sportu Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia zostaną poproszeni o natychmiastowe opuszczenie Obiektu,
 14. Zachowywanie dystansu społecznego na całym obiekcie MOSiR Brzeg Dolny.

 

Należy pamiętać o zakazie korzystania z siłowni znajdujące się na sali treningowej!

  Skip to content