Regulamin korzystania z boisk „Orlik” w okresie pandemii COVID-19

Regulamin korzystania z boisk „Orlik” w okresie pandemii COVID-19

Regulamin korzystania z boisk „Orlik”
przy ul. Wilczej 8 i Wyścigowej 1 w Brzegu Dolnym
w okresie pandemii COVID 19 od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania.

Każda osoba korzystająca z kompleksu boisk obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem:

 

 1. Administratorem boisk „Orlik” przy ul. Wilczej 8 i ul. Wyścigowej 1 w Brzegu Dolnym jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym
 1. Boiska „Orlik” – do piłki nożnej i wielofunkcyjne oraz skatepark i miasteczko ruchu Drogowego będą udostępniane od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 19:00
 1. Limit osób na obiekcie to 14 osób plus  2 osoby prowadząca zajęcia
 2. Korzystanie z boisk dla grup zorganizowanych wymaga wcześniejszej rezerwacji

Telefonicznej pod nr 71 380 80 30

– osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę

– rezerwacja zostaje anulowana, jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie

– obowiązuje 15-minutowy bufor czasowy między zajęciami na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami

 1. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców
 1. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
 2. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego
 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

– korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,

– podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,

– na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób przebywających na płycie boiska

 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników MOSiR
 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu