Regulamin korzystania z boisk „Orlik” w okresie pandemii COVID-19

Regulamin korzystania z boisk „Orlik” w okresie pandemii COVID-19

Regulamin korzystania z boisk „Orlik”
przy ul. Wilczej 8 i Wyścigowej 1 w Brzegu Dolnym
w okresie pandemii COVID 19 do odwołania.

Każda osoba korzystająca z kompleksu boisk obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem:

 

 1. Administratorem boisk „Orlik” przy ul. Wilczej 8 i ul. Wyścigowej 1 w Brzegu Dolnym jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym
 2. Boiska „Orlik” – do piłki nożnej i wielofunkcyjne oraz skatepark i miasteczko ruchu Drogowego będą udostępniane zgodnie z godzinami otwarcia dostępnymi na stronie internetowej i obiekcie
 3. Korzystanie z boisk dla grup zorganizowanych (Kluby, Stowarzyszenia) wymaga wcześniejszej rezerwacji

telefonicznej w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:00 pod nr 71 380 80 36

4. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę

– rezerwacja zostaje anulowana, jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie

– obowiązuje 15-minutowy bufor czasowy między zajęciami na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami

 1. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców
 1. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
 2. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego
 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

– korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,

– podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu

 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników MOSiR
 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu
  Skip to content