Pływalnia „AQUASPORT” – Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

Pływalnia „AQUASPORT” – Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

Pływalnia „AQUASPORT”
Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:

– maksymalnej liczby osób przebywających w jednym czasie na pływalni – 50 osób
– maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie

 1. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki) i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.
 2. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 4. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
 5. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
 6. W przypadku małych niecek takich jak brodzik i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się – korzystanie 2 osoby.
 7. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 8. Ograniczenie do niezbędnego minimum pobytu w obiekcie – do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 9. Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).
 10. Nieprowadzenie dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości.
 11. Nadzorowanie organizowanych zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka pływania. Istotne znaczenie ma ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane.
 12. Ograniczenie działalności saun:

– ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 2 osób jednocześnie,
– obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego z wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).