Pływalnia „AQUASPORT” – Zapewnienie bezpieczeństwa klientów w trakcie pandemii SARS-CoV-2 – zmiany po 25.07.2020r.

Pływalnia „AQUASPORT” – Zapewnienie bezpieczeństwa klientów w trakcie pandemii SARS-CoV-2 – zmiany po 25.07.2020r.

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:

– obowiązkowe zakładanie maseczek w holu i szatni pływalni

– dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu

– maksymalna liczba użytkowników korzystających w jednym czasie z obiektu wynosi 75 osób

– z jednego toru może korzystać 6 osób jednocześnie

2. Zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu wewnątrz pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki) i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m, także podczas pływania w basenie i korzystania z jacuzzi.

3. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

4. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni przed wyjściem, do holu.

5. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

6. W trakcie pobytu na pływalni należy ściśle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń personelu.